pribugdyti


pribugdyti
pribugdýti tr. 1. prigrūsti, prikimšti, prikrauti: Pribugdžiaũ kašiką iki lanko, nei piršto neužkiši Rdm. Kad pribùgdė vežimą, arkliai nepatraukia Rdm.prišerti: Pribugdyk, prišerk gerai karves Varn. 2. prigirdyti: Bugdýk bugdýk vaiką gylėj, ar nepribugdýsi? Krok. \ bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; subugdyti; užbugdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atbugdyti — tr. 1. sunkiai atnešti, atgabenti: Paprašiau žievių tik pluokšto, o ans atbùgdė visą klėbį Krš. 2. atvaryti, atgrūsti: Piemuo atbùgdė visą pulką avių Lzd. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bugdyti — bugdyti, bùgdo, bùgdė tr. 1. sunkiai nešti, vilkti, gabenti: Ką čia bugdaĩ pasiglemžęs taip, t. y. ką neši? J. 2. varyti, grūsti: Tai besmegenis – bùgdo gyvulius per upę Dkš. Kam tep bugdaĩ į tvartą galvijus, dar veršiukus sumins Brt. Tą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbugdyti — tr. Kb, Švn išvaryti, išginti: Eik išbugdyk karves laukan – jau seniai stalde gulia Varn. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; subugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubugdyti — tr. nuvaryti, nuginti: Vidurin miško nubùgdė gyvulius Lp. Vargas nubùgdė mane kraštan svieto Kb. ║ nutempti: Žuvys gerai ėmės meškeriojant – kap stveria, tai korką ir nubùgdo dugnan upės Vlk. ║ nudėti, nukišti: Kur nubugdeĩ mano plunksną? Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabugdyti — tr. panerti: Kibirą šulny kap pabùgdė, tai ir atitrūko Vrn. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; subugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbugdyti — tr. sunkiai parvežti ar parnešti, pargabenti: Tik nuo tos salukės penkis vežimus dobilų parbùgdė Rdm. Jie tuoj parbugdỹs jam raštą Lp. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribugdinti — pribugdìnti žr. pribugdyti: Pilną statinę pribùgdino Vlkv. bugdinti; įsibugdinti; išbugdinti; nubugdinti; parbugdinti; persibugdinti; pribugdinti; subugdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subugdyti — tr. sugrūsti, sukišti, suvaryti: Piemenys subugdė stotkus ankslynan ir laiko ik vakarui Nč. Jau penkias vištas pagavau ir subugdžiaũ į ląstas Kt. | prk.: Kap balon subùgdė visus pinigus, bebudavodamas pirkią Mrc. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbugdyti — tr. užvaryti, užgrūsti: Užbùgdė karves daržan, o pats lakioja Drsk. Užbùgdė arklius net kur už raisto Lp. [Sesulė] Vilniaus mieste užbugdyta, už bagnietų užsodyta KrvD103. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbugdyti — tr. 1. sunkiai įnešti: Viedrą su vandenimi bugdžiaũ į vidų ir vos įbugdžiaũ, įnešiau JI246. 2. įgrūsti, įstumti, įvaryti: Piemens įbùgdė gyvulius klampynėn Lš. Ir inbùgdė raganą duobėn, kur buvo smalos pripilta Vlk. | prk.: Įbùgdėt jį vargan …   Dictionary of the Lithuanian Language